გაკვეთილები ტარდება კვირაში 2-ჯერ, მცირერიცხოვან ჯგუფებში. გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1,5 საათი

ღირებულება თვეში: 285 ლარი (ჯგუფში), ინდივიდუალურად: საათში 50 ლარი

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი