ეფექტური გაყიდვები

ნანუკა თეზელაშვილი – გაყიდვების ტრენერი ასევე წარმატებული გაყიდვების მენეჯერი, 7 წლიანი გამოცდილებით, როგორც კორპორატიულ, ისე საცალო გაყიდვებში. მისი კარიერის ბოლო წლები უკავშირდება რამოდენიმე კომპანიის გაყიდვების არხების მართვას…. წარდგენილია კომპანია ,,Mon PLatin’’ის  2018 წლის ერთ-ერთ საუკეთესო გაყიდვების მენეჯერად სლოვაკეთის კონგრესზე. მისი კარიერა უკავშირდება, როგორც გაყიდვების მიმართულებით მუშაობას ასევე ამ სფეროში ტრენინგებისა და ლექცია-სემინარების ჩატარებას…  სწავლების მეთოდი კი გამოირჩევა ინტერაქტიულობით რაც სხვადასხვა საკითხების მარტივად შესწავლას უწყობს ხელს…

კურსის მიზანია:

ტექნიკის შესწავლა და უნარ ჩვევების გამომუშავება, რომლებიც განაპირობებენ წარმატებას გაყიდვების სფეროში

ტელეფონით მოლაპარაკების წარმოებისას, პირისპირ შეხვედრების დროს, როგორ მივიღოთ მაქსიმალური სარგებელი.

ტრენინგის მსველელობისას ასევე  მოხდება გაყიდვების პროცესში ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომების ანალიზი და მსგავსი ტიპის პრეცედენტების განხილვა.

მიზნობრივი ჯგუფი:

გაყიდვების მენეჯერები (როგორც საცალო ისე კორპორატიული), სატელეფონო კონსულტანტები, კატეგორიის მენეჯერები. აგრეთვე ნებისმიერი პიროვნება, რომელსაც სურს დაეუფლოს გაყიდვების ეფექტურ უნარჩვევებს.

პროგრამა მოიცავს:

რა არის გაყიდვები?

 • გაყიდვების ძლიერი მხარეები
 • კლიენტის მოძიება
 • კონტაქტის დამყარება
 • მოთხოვნის დადგენა
 • შეთავაზების გაკეთება
 • წინააღმდეგობები და მათთან ბრძოლის მეთოდები
 • ყველაზე გავრცელებული შეცდომები გაყიდვებში
 • გაყიდვების დასრულება

გაყიდვების მენეჯმენტი

 • გაყიდვების მართვის კონცეფცია
 • გაყიდვების განაყოფის სტრუქტურა და მართვა
 • სავაჭრო გუნდის მართვა
 • კატეგორიების მენეჯმენტი, ასორტიმენტის  მართვა  კატეგორიების  მიხედვით 
 • გაყიდვების პროგნოზირება
 • კორპორატიული გაყიდვები
 • კონტენტ მენეჯმენტი
 • დებიტორული დავალიანების მართვა
 • მიმზიდველი ასორტიმენტი
 • ატმოსფერო, მუსიკადა სურნელი მაღაზიაში
 • ფასწარმოქმნა და ფასების აღქმა
 • ლოიალობის ბარათები, ფასდაკლებების სისტემა
 • მოლაპარაკების და მომხმარებელზე „ზემოქმედების“ უნარები
 • მომხმარებლების ტიპები

სატელეფონო გაყიდვები 

 • სატელეფონო გაყიდვების სპეციფიკა. “ცივი” ზარები
 • შემომავალი ზარების მიღების წესები
 • სატელეფონო გაყიდვების ეტაპები
 • სატელეფონო გაყიდვების პროცესში დაშვებული  შეცდომები
 • პირდაპირი გაყიდვების ტაქტიკა და ტექნიკა
 • მოლაპარაკების განხორციელების წესები და ეტაპები
 • შეკითხვების ფორმები და მიღებული ინფორმაციის ანალიზი
 • წინააღმდეგობების გადალახვა
 • გარიგების დადება და მისი “დახურვის” წესი
 • პრაქტიკული სიტუაციური ქეისები

აქტიური გაყიდვების ტექნიკა

 • ვიზიტის დაგეგმვა და მომზადება
 • კომუნიკაციის დამყარება შეხვედრის დროს
 • პრეზენტაციის ტექნიკა
 • კლიენტის შესაძლებლობების და მოთხოვნილებების გამოვლენა
 • შეკითხვების ტექნიკა
 • შეთავაზების არგუმენტირება
 • კლიენტის ინტერესი შესყიდვის მიმართ
 • კორპორატიული გაყიდვების ტექნიკა

კურსის ხანგრძლივობა: 16 საათი (კვირაში 2-ჯერ)

ღირებულება: 370 ლარი;

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 2 საათი

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი