სასაუბრო ინგლისური

გაკვეთილის ხანგრძლივობა 1,5 საათი

სწავლის ღირებულება თვეში: 150 ლარი (კვირაში 2–ჯერ) -ინდივიდუალურად 250 ლარი

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი