სასაუბრო ინგლისური

გაკვეთილის ხანგრძლივობა 1,5 საათი

სწავლის ღირებულება თვეში: 130 ლარი (კვირაში 2–ჯერ) -ინდივიდუალურად 170 ლარი

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი