გაკვეთილები ტარდება კვირაში 2-ჯერ.
კურსის ხანგრძლივობა: ოთხი თვე

კურსის ღირებულება თვეში: 250 ლარი ჯგუფში

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი