გაკვეთილები ტარდება კვირაში 2-ჯერ, მცირერიცხოვან ჯგუფებში (3-5 კაცი)

ღირებულება : თვეში 120 ლარი

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი