ღირებულება : 80 ლარი თვეში (ჯგუფში 2-4 კაცი); 150 ლარი თვეში (ინდივიდუალურად)

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი