ღირებულება : 130 ლარი თვეში (ჯგუფში 3-5 კაცი); 200 ლარი თვეში (ინდივიდუალურად)

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი