ღირებულება : 120 ლარი თვეში (ჯგუფში 3-5 კაცი); 180 ლარი თვეში (ინდივიდუალურად)

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი