ტრენინგის პროგრამა:

I. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის ძირითადი ინსტრუმენტი - სტრატეგიული მიდგომა.

სუნ ძი - ომის ხელოვნება
 • 1. წინასწარი გათვლები (始計,始计)
 • 2. ომის წარმოება (作戰,作战)
 • 3. სტრატეგიული თავდასხმა (謀攻,谋攻)
 • 4. ფორმა (軍行,军行)
 • 5. ძლევამოსილება (兵勢,兵势)
 • 6. სისავსე და სიცარიელე (虛實,虚实)
 • 7. ბრძოლა ომში (軍爭,军争)
 • 8. ცხრა სახეცვალება (九變,九变)
 • 9. ლაშქრობა (行軍,行军)
 • 10. ადგილის ფორმები (地形)
 • 11. ცხრა ადგილი (九地)
 • 12. საცეცხლე თავდასხმა (火攻)
 • 13. ჯაშუშების გამოყენება (用間,用间)

II. სტრატეგიული მართვის ჩინური ანბანი

 • სტრატაგემული აზროვნება ანუ 36 ჩინური სტრატაგემა - 三十六計

III. ადამიანური რესურსების მართვის ხელოვნების დასავლური მოდელი

შინაარსი:
 • 1. დაგეგმარება;
 • 2. გადაწყვეტილებების მიღება;
 • 3. არსებითი პრობლემების გადაწყვეტა;
 • 4. ინოვაციები;
 • 5. შორსმჭვრეტელობა;
 • 6. პრობლემები და შესაძლებლობები;
 • 7. კონკურენცია;
 • 8. მუდმივი სრულყოფა;
 • 9. გზა წარმატებისაკენ;
 • 10. მუშაობის ოპტიმალური მეთოდები;
 • 11. მუშაობის პიროები;
 • 12. ციკლის ხანგრძლივობის შეცვლა;
 • 13. ინფორმაციის მიღება

კურსის ხანგრძლივობა ერთი თვე

ტრენინგები ტარდება კვირაში 2-ჯერ

ღირებულება 200 ლარი