კურსი მოიცავს:

Microsoft Windows

კომპიუტერის აგებულება, მისი შემადგენლობა. ვინდოუსის ფანჯრის აგებულება და მისი მენიუს შესწავლა. დაკარგული ფაილების მოძებნა. პროგრამების ინსტალაცია და მისი ამოშლა. დოკუმენტის დისკზე, ფლეშკაზე ჩაწერა. შრიფტების ინსტალაცია. winrar ინფორმაციის დაარხივება და მისი გახსნა. ეკრანის ზომის, ფონის შეცვლა და დამცავის დაყენება.

Microsoft Word

დოკუმენტის შექმნა, მისი დაფორმატება. CV-ის შედგენა, ცხრილების აგება, სურათების და სხვა გრაფიკული გამოსახულების ჩასმა, სვეტებისა და სექციების გაკეთება, სარჩევის შექმნა, სქოლიო, პრინტერთან და სკანერთან მუშაობა. დოკუმენტის დაცვა, პაროლის დაყენება.

Microsoft Excel

ცხრილში მონაცემების შეტანა და მისი ფორმატირება. ფორმულების შედგენა, დიაგრამების აგება მონაცემთა ბაზაზე. ლოგიკური და ჯამური ფუნქციების შესწავლა. ხელფასის უწყისის შედგენა, მონაცემთა ბაზის გაფილტვრა, მისი სორტირება. ბეჭვდის პარამეტრები,დოკუმენტის დაცვა.

Internet

ინფორმაციის მოძიება, ელექტრონული ფოსტის შექმნა, პროგრამა Outlook. წერილების მიღება, გაგზავნა. ინფორმაციის გადმოწერა.

Ms Power Point

სხვადასხვა სლაიდ შოუების აწყობა და მუსიკის ფონზე მათი ჩვენება.

კურსის ხანგრძლივობა: 12 საათი

კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად 300 ლარი

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი