ტრენინგის მიზანია : შეძლოთ სხვადასხვა ტრენინგ-ტექნიკების გენერირება მენჯმენტში. აღმოაჩინოთ დაკარგული კლიენტები, განსაზღვროთ მათი ღირებულება და დაიბრუნოთ უკან ბიზნეს სივრცეში, შეინარჩუნოთ და გაზარდოთ გაყიდვები.

თქვენ შეისწავლით:

  • კითხვების სწორად დასმას ბიზნეს პროცესების დროს;
  • საკომუნიკაციო ტექნიკებს;
  • ეფექტური გაყიდვების ტექნიკებს;
  • მოახდენთ სხვადასხვა იაპონური მეთოდების გენერირებას მენეჯმენტის პროცესში;
  • შეძლებთ შეაფასოთ ამა თუ იმ კლიენტის საჭიროებას;
  • შეძლებთ კრიზისების მართვას და სტარატეგიების დაგეგმარებას;
  • დაასახელებთ “დრაივერებს” და სწორად მოახდენთ დელეგირებას.

ტრენინგის გავლის შემდეგ: თქვენ ზუსტად გეცოდინებათ რა გჭირდებათ ბიზნესის წარმატებისა და გაყიდვების ზრდისთვის.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 10 საათი, 3-4 შეხვედრა

ღირებულება: 285 ლარი

ტრენინგის დასულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი