კურსი მოიცავს:

  • გადამღები ტექნიკის გაცნობა. თანამედროვე კამერები, მათი აქსესუარები, ციფრული ფორმატები და გამოსახულების ჩაწერა ციფრულ ხარისხში
  • ოპტიკა – ობიექტივები, საცმები, ადაპტერები, შუქფილტრები და მათი დანიშნულება. გადაღებისას გამოყენებადი ხელსაწყოები. საოპერატორო ტრანსპორტი: ურიკა, რელსი, ამწე, სტედიკამი, გიმბალი, იზი რიგი, ლაფეტი და ა. შ.
  • განათების სახეობები და ხელსაწყოები, რომელთა მეშვეობითაც იქნება გადასაღები გარემო და აღიბეჭდება გამოსახულება. ექსპონომეტრები და მათი დანიშნულება. შუქის წყაროს ნაირსახეობანი
  • ხმის აღქმის, ჩაწერის და აღწარმოების ტექნიკა გადასაღებ მოედანზე. ხმისთვის საჭირო ტექნიკა დამუშავების პერიოდში
  • სპეცტექნიკა: რაპიდ გადაღების, ინტერვალური გადაღების, აერო და წყალქვეშა გადაღების ტექნიკა; სამონტაჟო და საპროექციო ტექნიკადა ა.შ.

კურსის ხანგრძლივობა: სამი თვე

ღირებულება თვეში: 285 ლარი

მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სასწავლო მასალებით. კურსის დარსულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი. წარმატებული სტუდენტები დასაქმდებიან კერძო სტუდიაში