ტრენინგზე შეისწავლით:

  • კომუნიკაციის რაობას
  • გამართულიმეტყველებისდააქტიურიმოსმენისტექნიკებს
  • კომუნიკაციის დაგეგმვისა და განხორციელების გზებს მიზნის მისაღწევ
  • საკომუნიკაციის დონეებს და ფაზებს
  • „კი“ და „არა“-ს ტექნიკებს კომუნიკაციაში

ტრენინგის გავლის შედეგად თქვენ  გეცოდინებათ როგორ გამართოთ მეტყველება, როგორ გახდეთ აქტიური მსმენელი მეტი შედეგიანობისათვის და როგორ დაგეგმოთ და მართოთ სწორი კომუნიკაცია.