ტრენინგის პროგრამა:

 • მოგზაურობისა და ტურიზმის განმარტებები
 • ტურის დაგეგმვა და მართვა ტურიზმის ინდუსტრიაში
 • მარშრუტების აღწერა, მათი დაგეგმვა, დროში გაწერა და მართვა
 • მარშრუტების კლასიფიკაცია
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლი, ტურიზმის დაგეგმვასა და მართვაში
 • თანამედროვე ტექნოლოგიები და საჭირო აღჭურვილობა
 • ტურის დაგეგმვა საქართველოს კუთხეებში
 • პარტნიორობა და თანამშრომლობა ტურის დაგეგმარებისას
 • უსაფრთხოების საკითხები მარშრუტის დაგეგმვისას
 • გარემოს დაცვითი საკითხები ტურის დაგეგმვისას
 • საქართველოს ტურისტული ობიექტების განვითარების პერსპექტივები
 • შემაჯამებელი დასკვნები და შეფასებები

კურსის ხანგრძლივობა: 2 თვე (სტაჟირებით)

ტრენინგები ტარდება კვირაში 2-ჯერ

ღირებულება 180 ლარი (თვეში)

მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სასწავლო ლიტერატურით

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი