პროფესიული განვითარების აკადემიური ცენტრი

(+995) 551 17 16 90

ბუღალტრული და საკონსულტაციო პაკეტი მოიცავს:
 • პირველადი დოკუმენტების აღრიცხვა კომპიუტერულ sაბუღალტრო პროგრამაში( Oris, OrisManager, Info, Superfin, FINA);
 • საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა შემოსავლების სამსახურში;
 • ფინანსური ანგარიშგების მომზადება( მოგება-ზარალი, ბალანსი, cash flow);
 • კონსულტაცია პირველადი საბუთების მომზადება-მოწესრიგებასთან და სხვა მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით.
 • კონსულტაციებს ბუღალტრული აღრიცხვისა და დაბეგვრის შესახებ, ფასს-ის, ბასს-ისა და კანონმდებლობით განსაზღვრულ საკითხებზე და ა.შ.
რატომ უნდა აირჩიოთ ქართულ-კანადური ბიზნეს ცენტრი?
 • გაგვაჩნია მრავალწლიანი, საბუღალტრო, საკონსულტაციო და სატრენინგო;
 • კომპანია დაკომპლექტებულია კვალიფიციური კადრებით;
 • განვახორციელეთ მრავალი პროექტი წარმატებით;
 • მომსახურებას ვუწევთ ყველა სფეროში მომუშავე კომპანიებს;
 • დამწყებ ბიზნესს ვთავაზობთ ბუღალტერული მომსახურების სპეციალურ პაკეტს, შეღავათიანი პირობებით;
 • ჩვენი მომსახურება ბევრად იაფია, ვირდე პერსონალური ბუღალტრის დაქირავება;
 • ბუღალტრული მომსახურების გაწევა ხდება ჩვენს ოფისში;
 • ჩვენს კომპანიას გააჩნია საკუთარი ლიცენზირებული საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამები (Oris, OrisManager, Info , Superfin, Fina) რაც დამკვეთს ასევე შეუმცირებს ხარჯს.
Scroll to Top