ღირებულება თვეში: 130 ლარი (კვირაში 2-ჯერ); ინდივიდუალურად 170 ლარი

ყოველი დონის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი