ღირებულება:3-5 კაციან ჯგუფში: 180 ლარი (კვირაში 2-ჯერ) ინდივიდუალურად თვეში: 280 ლარი

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი