• პანელების მოწყობა
 • ფურცლის მასშტაბში მოყვანა
 • ხაზთა ტიპები, წრეწირი და მისი თვისებები: move,copy,rotate,mirror
 • კედელი, სვეტები და რიგელი
 • მართობული და პარალელური ხაზები
 • კარებები, ფანჯრები
 • იატაკი, სართულები
 • პერგამენტი, სურათის შემოტანა
 • რელიეფის აგება
 • კიბეების და პანდუსების დამზადება, აწყობა
 • ჭრილები და ფასადები
 • გადახურვა
 • ფართობების დათვლა Fill
 • ზომის ხაზები, ნიშნულები და ტექსტები
 • ლეიერები, ბიბლიოთეკის ელემენტები
 • რენდერი

კურსის ხანგრძლივობა: 15 საათი

ღირებულება: 470 ლარი ინდივიდუალურად

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი