ტრენინგი: “საარბიტრაჟო დავების განხილვის სპეციფიკა”

სიახლე ჩვენს სასწავლო ცენტრში! ტრენინგი: “საარბიტრაჟო დავების განხილვის სპეციფიკა” სასამართლოში სტაჟირებით და დასაქმებით!

კურს უძვება ვლადიმერ სოხაძე: გააჩნია მრავალწლიანი პროცესუალური გამოცდილება (300 მდე ნაწარმოები საქმე საერთო ოდენობით დაახლოებით 30 მილიონი ლარი), ორ საარბიტრაჟო დაწესებულებაში მუშაობის გამოცდილება (კერძოდ: სამი არბიტრის სხდომის მდივანი, სამი არბიტრის თანაშემწე, საარბიტრაჟო საქმისწარმოებისას საარბიტრაჟო სასამართლოში შექმნილი დოკუმენტების პროექტების მომზადება 900 მდე საქმეზე, საარბიტრაჟო ინსტიტუტში არბიტრად მუშაობის, საბანკო,ფინანსურ, სახელშეკრულებო-ვალდებულებითი დავების გადაწყვეტისას). მას ასევე გააჩნია ლექცია-სემინარები ჩატარების მრავლწლიანი გამოცდილება

მსმენელები აღნიშნული კურსის გავლის შემდგომ იქნებიან სრულფასოვანი კადრები, როგორც საარბიტრაჟო სასამართლოებისათვის ასევე ნებისმიერი კერძო სექტორის იურისტები, რომლებსაც ზედმიწევნით ზუსტად, როგორც თეორიულ ასევე პრაქტიკულ დონეზე ეცოდინებათ, საარბიტრაჟო დავების წარმოების სპეციფიკა.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმული

გაზიარება

Facebook
Google+
LinkedIn

FACEBOOK კომენტარები