რუსული ენის კურსები

კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს დროის მოკლე მონაკვეთში შეისწავლოს თავისუფლად საუბარი, ასევე, სურს საფუძვლიანად შეისწავლოს ენა.

კურსის მიზანია:

  • გამოთქმის და მოსმენის უნარ-ჩვევების განვითარება
  • თავისუფლად მეტყველების უნარის გამომუშავება
  • კომუნიკაციისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების შეძენა
  • გრამატიკის და ლექსიკის გაღრმავება
  • რუსულ ენაზე აზროვნების განვითარება

გაკვეთილები ტარდება კვირაში 2-ჯერ, მცირერიცხოვან ჯგუფებში

ღირებულება : ჯგუფში (3-5 მსმენელი) თვეში: 130 ლარი; ინდივიდუალურად თვეში: 200 ლარი

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი