ტრენინგის თემატიკა:

 • ფული და დამოკიდებულება ფულისადმი
 • ფინანსური მიზნების დასახვა
 • მიზნების დასახვის SMART პრინციპები
 • დროის სწორი მართვა
 • ბიუჯეტის შედგენა
 • შემოსავალ-გასავლის ფულადი ნაკადები
 • პირადი ფინანსური გეგმა
 • ხარჯვითი ქცევის მართვა
 • მიმდინარე ხარჯების ანალიზი
 • აუცილებელ საჭიროებებზ ეფულის დაზოგვის/ხარჯების შემცირების გზები
 • საბანკო ოპერციები და ტრანზაქციული ხარჯები
 • შემოსავლის გაზრდის შესაძლებლობები
 • „ფინანსური უსაფრთხოება“ - დეპოზიტები, საპენსიო დანაზოგები და ინვესტიციები
 • შემნახველი, დაგროვებადი, ვადიანი და საბავშვო დეპოზიტების მახასიათებლები და სარგებლიანობა, არსებული შემოთავაზებების შედარებითი ანალიზი
 • საპენსიო სქემები
 • ფულის ინვესტირების ალტერნატიული საშუალებები
 • „ძირითადი შენაძენების და სურვილების დაფინანსება“ - კრედიტები
 • იპოთეკური და სამომხმარებლო (ავტო სესხები, სტუდენტური სესხები, საკრედიტო ბარათები) კრედიტების რეალური ფასი, შემოთავაზებული ალტერნატივებიდან ინფორმირებული არჩევანის გაკეთება კრედიტის აღებაზე
 • ჭარბვალიანობა და კარგი საკრედიტო ისტორია
 • „გარანტირებული სიმშვიდე“ - სადაზღვევო პროდუქტები
 • ქონების, სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, ავტო, სამოგზაურო და საკრედიტო შენატანების დაზღვევის პროდუქტების სარგებლიანობა
 • ფინანსური ჯანმრთელობის საგანგაშო სიგნალებიდა მათზე რეაგირება
 • ფინანსური პროდუქტების და მომსახურებების მომხმარებელთა უფლებების დაცვა
 • მიმდინარე და დაგეგმილი სიახლეები საფინანსო სექტორის რეგულაციებში
 • წლების განმავლობაში მართავდა თიბისი ბანკის ცენტრალურ ფილიალს, ხელმძღვანელობდა მომსახურებისა და ხარისხის მართვის განყოფილებას, ფილიალების ქსელს, იყო სტრატეგიული მარკეტინგული პროექტების მენეჯერი
 • ბოლო 5 წელია დაგროვილ მრავალფეროვან გამოცდილებას უზიარებს ახალგაზრდებს ლექციებისა და ტრენინგების სახით სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში
 • დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტი, სწავლობდა კავკასიის უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში მარკეტინგის განხრით, კვალიფიკაცია აიმაღლა მანჩესტერის ბიზნეს სკოლაში

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 15 სთ

ღირებულება:

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი