კურსის შინაარსი

 1. დრო ყველაზე ძვირადღირებული რესურსია
  1. ანალიზი – სად მიდის ჩვენი დრო
  2. მოთხოვნები დროის მიმართ
  3. საკუთარი დროის ფასის გამოთვლა
  4. პროდუქტიული და არაპროდუქტიული მუშაობა
  5. დროის მართვა თუ ფოკუსირების მართვა
 2. დაგეგმვა წარმატებისათვის
  1. SMARTER მიზნების დასახვა
  2. პრიორიტეტების განსაზღვრა
  3. რამდენიმე საქმის ერთდროულად კეთება (Multitasking)
  4. დროის დამგეგმავი და მართვის სისტემები – ინსტრუმენტები, მეთოდები და ტექნიკები
  5. დროის დაზოგვა
 3. ეფექტური ცვლილებების განხორციელება
  1. პირადი სივრცის და საქმეების ორგანიზება
  2. სამუშაო გარემოს და საქმეების ორგანიზება
  3. მოლოდინების მართვა და „არას“ თქმა
  4. პრობლემების/კრიზისების პრევენცია და მართვა
 4. სხვისი დროის მართვა
  1. ეფექტური კომუნიკაცია
  2. დელეგირებები
  3. კოლეგების და საკუთარი მენეჯერების მართვა
 5. სტრესის მინიმიზაცია – პირადი ცხოვრების და სამსახურის ბალანსი
  1. სტრესის სიმპტომები, გამომწვევი მიზეზები და გავლენები
  2. როგორია ჩვენი სტრესის დონე?
  3. სტრესი ორგანიზციებში
  4. დასვენება-განტვირთვის დაგეგმვა
  5. პოზიტიური ფიქრი და ქმედებები

კურსის ხანგრძლივობა: 12 სთ

 • წლების განმავლობაში მართავდა თიბისი ბანკის ცენტრალურ ფილიალს, ხელმძღვანელობდა მომსახურებისა და ხარისხის მართვის განყოფილებას, ფილიალების ქსელს, იყო სტრატეგიული მარკეტინგული პროექტების მენეჯერი
 • ბოლო 5 წელია დაგროვილ მრავალფეროვან გამოცდილებას უზიარებს ახალგაზრდებს ლექციებისა და ტრენინგების სახით სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში
 • დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტი, სწავლობდა კავკასიის უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში მარკეტინგის განხრით, კვალიფიკაცია აიმაღლა მანჩესტერის ბიზნეს სკოლაში